Home Over ons Referenties Contact Login 06 55 20 86 21
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BHV

BHVBedrijfshulpverlening


Wet- en regelgeving geeft aan dat BHV’ers formeel moeten worden aangewezen door de werkgever, voldoende moeten worden opgeleid, voorzien moeten worden van de juiste uitrusting, er voldoende BHV’ers moeten zijn en hun inzet moet zodanig zijn georganiseerd dat ze hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. Onze dienstverlening is hier volledig op ingericht.

 

BHV Training.

In de praktijk ondervinden wij dat de definitie ‘voldoende worden opgeleid’ vertaald wordt naar een aangewezen persoon op cursus sturen.

Met het grote aanbod opleiders waarvan er velen (helaas) voornamelijk gericht zijn op snel geld verdienen en daarmee de kwaliteit van een opleiding uit het oog verliezen, is onze BHV training op inhoud  van de organisatie gericht.

We geven voornamelijk in-company trainingen waar we diverse aspecten van de organisatie in meenemen.

BHV Scenarios.

De BHV training brengen we in de praktijk door samen met BHV’ers de risico’s in kaart te brengen die bij de organisatie mogelijk zijn. (in hoeverre we dat al niet gedaan hebben met de RI&E).

Met een (team van) BHV’er(s) bedenken we scenarios gericht op de risico’s en maken elkaar bewust van de mogelijkheden middels het oefenen op deze scenarios.

Het mooie van onze eigen wijze van oefenen is dat we de dagelijkse gang van zaken van een organisatie niet onderbreken.

We geven de BHV’ers gericht inzicht op de eigen organisatie.

 

BHV Oefening.

Samen met onze pop Joep gaan we dan geregeld op pad om bij voorkeur onaangekondigd BHV’ers bloot te stellen aan een oefening.

Het doel is om met korte sessies de BHV’ers bloot te stellen aan situaties waar ze eventueel mee te maken kunnen krijgen.

Met de kracht van herhaling ervaren wij in de praktijk dat BHV’ers beter ingespeeld raken op situaties en in de routine zo efficiënt mogelijk schakelt op situaties.

Oefenen op situaties die we niet hopen mee te maken is wat we doen. Maar mocht het moment daar zijn hopen we dat de BHV collega’s dusdanig getraind zijn dat ze rustig en efficiënt acteren op de situatie die zich voor doet. Dan is een jaarlijkse BHV training niet voldoende.

BHV plan.

Een BHV plan (bedrijfshulpverleningsplan) is een document dat de procedures en richtlijnen beschrijft voor noodsituaties binnen een organisatie.

We geven daarin mee een overzicht van de BHV organisatie waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden in zijn opgenomen.

We beschrijven mogelijke noodsituaties die zich kunnen voordoen in het bedrijf.

We stellen gedetailleerde procedures op die gevolgd dienen te worden in geval van een noodsituatie.

We beschrijven hoe communicatie tijdens noodsituaties zal plaatsvinden.

En we beschrijven onder andere de richtlijnen voor het verlenen van nazorg aan medewerkers.

Ontruimingsplan.

Een ontruimingsplan is een specifiek onderdeel van het BHV-plan en richt zich op de procedures en maatregelen die moeten worden genomen in het geval van een evacuatie of ontruiming van een gebouw of locatie. In het ontruimingsplan nemen we onder andere op:

  • Doelstellingen en beleid
  • Verantwoordelijkheden
  • Evacuatieprocedures
  • Communicatie

In eigen beheer verzorgen wij de ontruimingsplattegronden die op strategische plaatsen worden aangeboden voor de eigen mensen en bezoekers.

Calamiteitenplan.

Een calamiteitenplan is een specifiek onderdeel van het BHV-plan en richt zich de omgang met ernstige noodsituaties en rampen die normale bedrijfsvoering kunnen verstoren. In het calamiteitenplan nemen we onder andere op:

  • Doelstellingen en beleid
  • Risicoanalyse
  • Organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
  • Procedures voor noodsituaties
  • Communicatieplan
  • Herstel- en continuïteitsplanning
Bewaking en onderhoud.

In ons MMS hebben wij een platform ontwikkeld waarin wij voor de midden en kleinbedrijven o.a. de EHBO- en brandblusmiddelen bewaken op inhoud en keuringen. Dat betekend dat jullie middelen altijd actueel zijn en verzekerd van functioneren.

Ontruimingsplattegronden worden frequent gecontroleerd op actualiteit en worden dynamisch aangeboden via ons digitale platform.


© 2024 RUUDSTER. Quality Improvement. Made by Helemaal de bom.