Home Over ons Referenties Contact Login 06 55 20 86 21
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MVO

MVOMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen


MVO loont, het draagt bij aan de financiële prestaties van jullie organisatie op lange termijn. Door bewust om te gaan met energie, water en grondstoffen vind er besparing plaats op geld en milieu. Met de MVO prestatieladder maken we dat kenbaar en delen we dat met onze omgeving. De bedrijfsvoering wordt bijgesteld en we werken met elkaar aan de condities van de mensen in de organisatie wat moet bijdragen aan een prettige werksfeer.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 door de VN vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. In totaal zijn er 17 doelstellingen met onderliggend 169 targets. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de belangen bepalen we met elkaar welke SDG’s bij jullie passen.

1. Geen armoede.
2. Geen honger.
3. Goede gezondheid en welzijn.
4. Kwaliteitsonderwijs.
5. Gendergelijkheid.
6. Schoon water en sanitair.
7. Betaalbare en duurzame energie.
8. Eerlijk werk en economische groei.
9. Industrie, innovatie en infrastructuur.
10. Ongelijkheid verminderen.
11. Duurzame steden en gemeenschappen.
12. Verantwoorde consumptie en productie.
13. Klimaatactie.
14. Leven in het water.
15. Leven op het land.
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten.
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

MVOMet welk doel of doelen ga jij aan de slag?


MVO is meer dan alleen de SDG's.

De Sustainable Development Goals (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties als onderdeel van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, zijn zeventien doelstellingen die gericht zijn op het aanpakken van wereldwijde uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en duurzame consumptie en productie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een benadering waarbij bedrijven streven naar het integreren van sociale, milieu- en economische overwegingen in hun bedrijfsvoering en strategieën, met het oog op duurzame ontwikkeling.

De relatie tussen SDG’s en MVO is nauw verweven:

Alignment:
MVO-praktijken kunnen bijdragen aan het bereiken van de SDG’s door het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan specifieke doelstellingen. Bedrijven kunnen hun MVO-strategieën afstemmen op de SDG’s om zo hun impact op mondiale uitdagingen te vergroten.

Inspiratie:
De SDG’s bieden bedrijven een wereldwijd erkend kader voor duurzame ontwikkeling. Ze kunnen als inspiratiebron dienen voor bedrijven om hun MVO-initiatieven te richten op doelstellingen die bijdragen aan een betere wereld.

Verantwoording:
Het gebruik van SDG’s als referentiekader kan bedrijven helpen bij het vaststellen en rapporteren van de impact van hun MVO-activiteiten. Het maakt het mogelijk om transparant te communiceren over de bijdrage van het bedrijf aan duurzame ontwikkeling.

Partnerschappen:
De SDG’s moedigen samenwerking aan tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Bedrijven kunnen samenwerken met andere actoren om gezamenlijke inspanningen te leveren voor het behalen van de SDG’s, waardoor de effectiviteit van hun MVO-initiatieven wordt vergroot.

In essentie vormen de SDG’s een raamwerk waarmee bedrijven hun MVO-inspanningen kunnen sturen en hun bijdrage aan mondiale duurzame ontwikkeling kunnen versterken. Door hun bedrijfsactiviteiten en -strategieën af te stemmen op de SDG’s, kunnen bedrijven niet alleen waarde creëren voor zichzelf, maar ook een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu.

CSRDMVO versie 4 maakt de doorsteek naar CSRD


CSRD staat voor Corporate Social Responsibility Disclosure (bedrijfsmatige openbaarmaking van maatschappelijke verantwoordelijkheid). Het verwijst naar het proces waarbij bedrijven informatie verstrekken over hun inzet voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, inclusief hun activiteiten, prestaties en impact op gebieden zoals sociale, milieu- en governancekwesties. Deze openbaarmaking kan plaatsvinden via verschillende kanalen, zoals jaarverslagen, duurzaamheidsrapporten, websites en andere communicatiemiddelen.

De relatie tussen CSRD en MVO is dat CSRD een belangrijk instrument is binnen het bredere concept van MVO. MVO gaat over de manier waarop bedrijven vrijwillig verder gaan dan wettelijke vereisten om positieve sociale en milieueffecten te creëren, naast het nastreven van economische winst. CSRD is een manier voor bedrijven om hun MVO-inspanningen te communiceren en transparantie te bieden over hun impact op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Enkele belangrijke aspecten van de relatie tussen CSRD en MVO zijn:

Transparantie:
CSRD draagt bij aan de transparantie van bedrijven door openheid te geven over hun MVO-inspanningen, prestaties en uitdagingen. Dit stelt stakeholders in staat om de mate van betrokkenheid van een bedrijf bij MVO te beoordelen en om verantwoordelijke investeringsbeslissingen te nemen.

Stakeholderbetrokkenheid:
Door middel van CSRD kunnen bedrijven communiceren met hun stakeholders, waaronder investeerders, klanten, werknemers, leveranciers en gemeenschappen. Dit stelt bedrijven in staat om feedback te ontvangen, verwachtingen te begrijpen en relaties op te bouwen op basis van vertrouwen en wederzijds respect.

Prestatiebeheer:
CSRD helpt bedrijven bij het beheren en verbeteren van hun MVO-prestaties door middel van monitoring, rapportage en evaluatie. Het stelt bedrijven in staat om doelen te stellen, voortgang te meten en verantwoording af te leggen over hun impact op sociaal en milieugebied.

Kortom, CSRD en MVO zijn nauw met elkaar verbonden, waarbij CSRD fungeert als een instrument waarmee bedrijven hun MVO-inspanningen kunnen communiceren en verantwoorden aan hun stakeholders. Het draagt bij aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van MVO-initiatieven binnen bedrijven, waardoor zij een positieve impact kunnen hebben op de samenleving en het milieu.


Vraag nu meer informatie op.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om advies en / of vragen met betrekking tot MVO te bespreken.

Telefonisch zijn we bereikbaar op 06 55 20 86 21 of stuur uw e-mailbericht naar support@ruudster.nl

Neem contact op
© 2024 RUUDSTER. Quality Improvement. Made by Helemaal de bom.