5th Anniversary

Het is alweer vijf jaar en twee weken geleden dat ik voor het eerst de Kamer van Koophandel bezocht om RUUDSTER. B.V. op te richten, zodat ik de werkmaatschappij EBNF B.V. kon overnemen, waar ik als consultant actief was. Onderweg ontstond er een situatie die mij in staat stelde de werkmaatschappij over te nemen. Per 1 juli 2019 werd ik officieel de eigenaar van het bedrijf waar ik werkte. Voor mijn collega’s werd ik werkgever en voor onze relaties een nieuw aanspreekpunt.
Daar stond ik dan met mijn plannen, een documentbeheersysteem, vier relaties en een personeelslid. Voorzichtig, binnen een half jaar, klaargestoomd om als eigenaar aan de slag te gaan. Stiekem kwam daarmee een lang gekoesterde wens uit: eindelijk kon ik echt aan de slag met mijn visie op hoe KAM-zorg uitgevoerd hoort te worden.
De afgelopen vijf jaar zijn voorbij gevlogen. We hebben diepe dalen en hoge bergen gekend, minder leuke en mooie momenten beleefd. Deze periode heeft me enorm uitgedaagd en op de proef gesteld, maar met de steun van mijn naasten en team, het geloof en vertrouwen in wat we doen, heeft RUUDSTER. kunnen groeien tot waar we nu staan.
Ik kijk terug op een turbulente periode waarin mijn ambities ons soms voorbij renden en het team enorm is uitgedaagd. Het was een ongelooflijk leerzame tijd. Met vol vertrouwen kijk ik naar de toekomst en hoop ik met veel plezier nog vele jaren met ons team onze relaties van dienst te kunnen zijn.